Acasă

Un proiect Dăruieşte Viaţă în parteneriat cu Observatorul Român de Sănătate CRIZA MEDICAMENTELOR ONCOLOGICE DIN ROMÂNIA: CAUZE ȘI SOLUŢII

DESCARCĂ RAPORTULSituaţia actuală
1.

Peste 2.600 de reclamații cu privire la lipsa de medicamente au fost înregistrate la Agenția Națională a Medicamentului în perioada 2015 – 2017.

2.

Pentru 24 medicamente din Programul Național de Oncologie comercializarea în România a fost întreruptă temporar sau permanent în perioada analizată.

3.

Au fost identificate 9 medicamente din Programul Național de Oncologie al căror preț este mai mare în România decât în alte state ale Uniunii Europene, încălcând astfel legislaţia în vigoare care prevede corecţii anuale ale preţurilor.

4.

Autoritățile române au în prezent uneltele ce le permit să monitorizeze stocurile de medicamente din România și să prevină posibilele crize. Dar, din motivele detaliate în raport, autoritățile nu folosesc eficient instrumentele pe care le au la dispoziție.

Click aici pentru a vedea lista celor 13 medicamente la riscRADIOGRAFIA EXPORTULUI PARALEL DE MEDICAMENTE DIN ROMÂNIADESCARCĂ RAPORTUL
De ce dispar medicamentele

Cea mai importantă cauză a riscului de dispariție a medicamentelor pentru cancer este exportul paralel, urmată de interesul comercial al producătorului şi politica de prețuri a statului român.

risc_causes
SOLUŢII ȘI RECOMANDĂRI PENTRU PREVENIREA CRIZELOR DE MEDICAMENTE
1.

Creșterea numărului de angajați în cadrul Agenției Naţionale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale însărcinați exclusiv cu monitorizarea și prevenirea crizelor de medicamente.

2.

Crearea în Ministerul Sănătății a unei poziții tehnice cu responsabilități exclusiv în prevenirea, identificarea și soluționarea crizelor de medicamente.

3.

Mărirea cuantumului amenzilor și severității sancțiunilor pentru companiile care nu respectă obligaţia de serviciu public și nu asigură accesul continuu al pacienților la tratamente.

4.

Respectarea legislației în domeniu de către stat şi corectarea neclarităților şi definiţiilor imprecise din lege.

5.

Popularizarea paginii web medicamentelipsa.ro pentru notificarea lipsei unui medicament de către pacienți.

6.

Creșterea calității datelor referitoare la situația disponibilității medicamentelor şi agregarea acestora într-o platformă unică.

exportul_paralel
Exportul Paralel

Exportul paralel este frecvent menționat în România ca principală cauză a repetatelor crize şi dispariții temporare ale unor medicamente esențiale sau dificil de înlocuit pentru pacienți.

Recomandări pentru soluţionarea crizelor provocate de exportul paralel

România a făcut pași importanți în perioada 2016-2017 în privința legislației privind monitorizarea exporturilor paralele și a asigurării accesului pacienților la tratament. Cu toate acestea există încă aspecte negative a căror soluționare ar putea aduce în echilibru interesele comerciale ale distribuitorilor și interesele pacienților, care trebuie să fie prioritare.

Prin urmare, Observatorul Român de Sănătate face următoarele recomandări:

1.

Întărirea rolului de semnal al portalului oficial medicamentelipsa.ms.ro prin popularizarea acestuia de către autorități – Ministerul Sănătăţii şi Agenția Naţională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale.

2.

Crearea în cadrul Ministerului Sănătății a unei poziții tehnice cu responsabilități exclusiv în prevenirea, identificarea și soluționarea crizelor de medicamente.

3.

Precizarea exactă în lege a sancțiunilor pentru companiile care nu respectă obligația de a anunța efectuarea unui export paralel sau nu raportează în sistemul electronic (SER) stocurile de medicamente.

4.

Formarea unui grup special de inspecție în cadrul ANMDM sau a Ministerului Sănătății care să verifice periodic corectitudinea raportărilor în SER și respectarea prevederilor legale din domeniul exportului paralel.

5.

Intrarea Ministerului Sănătății în legalitate prin publicarea listei temporare de medicamente aflate sub interdicție la export paralel. Amendarea legislației pentru a introduce obligativitatea autorităților de a anunța trimestrial dacă există medicamente aflate sub interdicție la export paralel.

6.

Îmbunătățirea ordinelor ministeriale în vigoare, în special prin clarificarea formulei de calcul a rulajului lunar și rulajului mediu lunar.